Vad kostar det att kastrera sin hund

Vad kostar det att kastrera sin hund?

Hundägare har under många år valt att kastrera sina hundar och det finns olika anledningar till varför de kan vilja det. Konsultera alltid med en veterinär inför en kastration då det kan finnas en del att tänka på inför och efter en sådan operation.

Hundar som inte är kastrerade kan påverkas både positivt och negativt av sitt könshormon. Hanhundar kan till exempel bli väldigt rastlösa, tappa aptit och till och med vilja rymma när det finns tikar som löper i närheten.

Bor du i ett område med många hundar omkring, kan hanhundar bli påverkade av löpande tikar väldigt ofta. Även om du har fler hundar i ett och samma hushåll kan påverkan av könshormoner bli för påtaglig.

Det kan finnas fördelar med att kastrera sin hund, om hunden inte ska avla på. När en hund blir kastrerad, sjunker könshormonerna till en låg nivå och detta kan förändra hundens beteende.

  1. Om du har en hanhund som påvisar dominanta egenskaper kan ni välja att kastrera honom när han fortfarande är ung. Då forskning har visat att det är lättare att påverka en hunds dominanta egenskaper om en kastration utförs tidigt.
  2. Ett vanligt förekommande problem bland icke kastrerade hanhundar är urinskvättning. Detta kan du undvika vid en kastration.
  3. En del tikar kan ha problem med skendräktighet och det i kombination med löpperioderna kan göra att tiken får det besvärligt underlånga perioder.
  4. Vid kastrering kan du undvika att hunden får sjukdomar relaterade till testiklar och livmodern, som till exempel tumörer och inflammation.

Det finns även andra fördelar med att kastrera sin hund men också en del negativa aspekter. Det kan bland annat vara riskfyllt att söva och operera en hund och en del hundar kan få problem med läkning.

När får man kastrera sin hund?

Hundar är mogna för kastration under olika tidpunkter. Det skiljer sig åt mellan hanhundar och tikar men även mellan de olika hundraserna.

Hanhundar ska kastreras vid fyra månaders ålder, men det är vanligt att vänta tills hunden blivit cirka sex månader gammal. När en hund ska opereras, beror också på vilken ras den är.

En tik ska vara mellan åtta till nio månader, och upp till ett år gammal vid en kastration, men även här varierar det mycket mellan olika raser. Det mest optimala är att avvakta tills tiken löpt en gång innan kastration. Detta för att hunden ska ha vuxit färdigt vad gäller skelett- och muskelmassa. I annat fall kan tiken få problem med tillväxten under senare skede av livet.

Hur sterilisering och kastrering av hundar går till

Det finns olika kastrationsmetoder och även sterilisering finns som alternativ. Men vanligtvis väljer folk att sterilisera hundar i mycket mindre utsträckning än att kastrera. Skillnaden mellan metoderna är att veterinären vid en sterilisering endast tar bort förbindelserna mellan könsorganen. Medan de vid en kastration avlägsnar hela eller delar av fortplantningsorganen.

När en veterinär steriliserar en hanhund, tar de bort sädesledaren och spermierna kan då inte färdas ut från testiklarna.

Vid en kastration kan hanhundar kastreras antingen medicinskt eller kirurgiskt. Medicinsk kastration går ut på att en veterinär injicerar ett hormon under hormon hundens hud. Hormonet slår i sin tur ut produktionen av det manliga könshormonet i testiklarna.

Metoden har liknande effekt som vid kirurgisk kastration men skillnaden är att en medicinsk kastration är reversibel, hunden får alltså tillbaka sin produktion efter en viss tid.

Kirurgisk kastration genomförs via en operation. Först ger veterinären smärtlindring till din hund, sen sövs han ner. Därefter rakar de bort pälsen, steriltvättar och desinficerar operationsområdet. Under operationen tar veterinären bort testiklarna genom ett snitt på eller framför pungen.

Sterilisering och kastrering av tik

Vid sterilisering av tik tar de bort förbindelsen mellan äggstockar och livmodern. Förbindelsen är äggledaren som leder äggen från äggstocken till livmodern. Om äggledarna inte finns kan alltså inte ett ägg färdas till livmodern och bli befruktat.

Har du en tik och istället vill utföra en kastration kan du välja att kastrera henne på olika sätt. Veterinären kan antingen opererar bort både äggstockar och livmodern, eller genom att bara ta bort äggstockarna.

Vid en operation där veterinären enbart tar bort äggstockarna, kan de utföra operationen genom titthål. Veterinären använder då smala metallrör som de för in via hundens buk. På metallrören finns både ljus och kamera så att veterinären kan följa arbetet genom en bildskärm.

När tiken ska få både livmodern och äggstockarna avlägsnade, gör veterinären ett snitt i bukväggen och därefter avlägsnar de livmodern, äggstockarna och äggledaren.

Inför en operation

Att förbereda en hund inför operationen är viktigt. Dagen innan ska hunden ha badats och om hunden har mycket päls är det viktigt att torka pälsen ordentligt direkt efter badet. Det kan du göra med en fön till exempel. Hunden får inte äta mellan 6-8 timmar före operationen, den ska alltså vara fastande vid operation.

Eftervård av hund

Efter kastrering eller sterilisering kan hundarna oftast åka hem igen samma dag, detta gäller för både hanhundar som för tikar. Hundarna får med sig smärtlindring för de första dagarna hemma och de kan normalt sett både äta och dricka redan samma dag.

Ni får också med er en halskrage som hunden behöver ha på sig under ett par dagar för att undvika att hen slickar eller biter på såret. För en optimal läkning är det fördelaktigt om hunden undviker fysiskt ansträngande aktiviteter, som att leka med andra hundar eller hoppa upp och ned för möbler.

Effekter som din hund kan uppleva

Efter en kastration får hundar en annan ämnesomsättning och de behöver mindre energi än tidigare. Därför är det viktigt att se över hundens foder och ge ett magrare alternativ. Om hundarna äter likadant som före en kastrering riskerar de att gå upp i vikt. Övervikt kan i sin tur leda till andra sjukdomar, som till exempel diabetes och ledsjukdomar.

Både hanhundar och tikar kan även få problem med inkontinens, alltså urinläckage. Detta förekommer oftast när hunden vilar, och är en följd av att könshormonet försvinner vid kastration. Din hund kan ha urinläckage under några månader och upp till år men kan få medicinsk behandling.

En del kan också uppleva att hudarnas päls blir annorlunda efter en kastrering. Pälsen kan till exempel kännas luddigare, rikligare och strävare än hur den var före kastrering.

Kostnaden för kastrering och sterilisering

Så, vad kostar det att kastrera sin hund? Olika kliniker har olika priser och det kan även skilja sig åt beroende på vart i landet du bor. Kostnaderna kan vara upp till dubbelt så dyra i vissa områden runt om i Sverige.

Andra faktorer som spelar roll vid prissättning är ifall det är en hanhund eller en tik och hur mycket hunden väger. Till exempel kan en kastrering av en hanhund som väger mindre än 10 kg vara 1000 kronor billigare än ifall hunden väger över 10 kg. Är hunden stor och väger över 30 kg kan priset variera upp till 2 000 kronor.

Olika metoder varierar i pris

Kastrera hund pris beror också på ifall huden ska genomföra en medicinsk eller kirurgisk kastrering. Vid en medicinsk kastrering betalar du för själva preparatet men också för veterinärens arvode. En medicinsk kastrering är också tidsbegränsad, så beroende på vilken tidslängd ni väljer skiljer sig priset åt.

Om ni väljer en tidslängd på cirka sex månader kostar det ungefär mellan 800-1 500 kronor, därefter läggs arvodet till på den kostnaden. En medicinsk kastrering som ska hålla i cirka 12 månader kostar ungefär mellan 1 400-2 500 kronor, plus veterinärens arvode.

Generellt sätt är en medicinsk kastration billigare än en kirurgisk. Men om du väljer att utföra en medicinsk kastration repeterande gånger kan kostnaden bli högre än vid en kirurgisk kastration.

En kirurgisk kastration kan variera i pris ännu mer än en medicinsk kastration. Dels kan det skilja sig mellan olika kliniker, men vad som ingår i operationen kan också variera. Ett riktpris är cirka 4 000 kronor för en hanhund och ungefär 7 000 kronor för en tik. Att kastrera en tik är dyrare eftersom det är en mer omfattande operation.

Sterilisering pris för hund kan variera mycket mellan olika kliniker men det brukar oftast vara billigare än vid kastrering. Detta gäller för både hanhundar och för tikar.

Att tänka på vid djurförsäkring

En sak att tänka på är att djurförsäkringar oftast inte ger ersättning för vare sig kastrering eller sterilisering av din hund. Däremot kan du få ersättning om ingreppet görs av medicinska skäl, till exempel vid skador eller sjukdomar i fortplantningsorganen. Det kan vara bland annat om din tik fått en livmoderinflammation eller om din hanhund har en tumör i sin eller sina testiklar.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*