Valpens utveckling – från valp till vuxen hund

valpars utveckling

Går du i tankarna att skaffa hund eller har du redan blivit med hund? Vad händer under valpens utveckling? Hur ser valpens första år ut? Hur länge växer en hund? Här har vi samlat all information som är nödvändig för dig som är eller kommer bli hundägare. Därför hjälper vi dig att förstå utvecklingen din valp går igenom och vad du behöver tänka på.

Här kommer du kunna läsa om utveckling hos valp vecka för vecka.

  • Neonatala perioden
  • Övergångsperioden
  • Socialiseringsperioden
  • Juvenila perioden/unghundsstadiet
  • Tonårsperioden
  • Psykisk könsmognad och pubertet
  • Den vuxna hunden

Neonatala perioden

Den neonatala perioden räknas in den perioden då valpen är mellan 0-2 veckor gammal. Vid detta stadium är dem helt hjälplösa och därför beroende av sin mamma (tiken). Under denna period är deras huvudsyssla att dia. Dessutom sover dem 85 % av tiden på dygnet under denna period och kan ge ifrån sig gnäll eller skrik för att helt enkelt uppmärksamma tiken på hur de mår och vart de befinner sig.

Mjölktrampande

En naturlig del av valpens beteende är att leta efter mat, detta är något som valpen och tiken tillsammans brukar klara av. Däremot kan man ibland behöva hjälpa till, detta om tiken är oerfaren eller att valpen helt enkelt inte hittar rätt. Det så kallade mjölktrampandet är ett medfött beteende hos valpen och detta gör de för att stimulera mjölken.

Syn, hörsel och hjärna

Valparna kan inte heller se så här tidigt i livet, därför att ögonen är helt slutna. Dessutom så har synnerven inte utvecklats än. Det är vanligt att valpar reagerar på höga ljud eller starka ljus, men hur det kommer sig kan man inte veta. Under denna perioden hör valparna ingenting på grund av att hörselgångarna är slutna. Förutom att hörsel och syn inte fungerar så här tidigt har EEG-undersökningar även visat en otroligt låg hjärnaktivitet så här tidigt i valpens utvecklingsstadium.

Urinblåsa

Valpens första två veckor i livet är det tiken som genom att slicka stimulerar valpen att ge ifrån dig både avföring och urin. Valpen kan inte sköta detta på egen hand så tidigt i livet och det är därför otroligt viktigt att tiken hjälper valpen med detta.

Kroppstemperatur

De kan inte heller reglera sin egen kroppstemperatur. Därför är det viktigt att man som djurägare ser till att tiken och valparna har en varm plats att vistas på. Här har du svaret på varför valparna oftast ligger i en hög.

Övergångsperioden

Efter den neonatala perioden sker övergångsperioden, alltså när valpen är 2-4 veckor gammal. Det är under denna perioden som de mest dramatiska förändringarna sker. Det är under just dessa två veckor som valparna både börjar se och höra. Här sker även en betydlig utveckling i hjärnan och valparna kan även börja röra sig utanför “boet”.

Utveckling syn och hörsel

Redan någon dag in på vecka två så börjar valparna öppna sina ögon. Redan efter ett par dagar så reagerar pupillen med en sammandragning vid starka ljus, vilket resulterar i att valparna följer rörliga objekt. Däremot tror man att valparna i detta tidiga stadium inte ser mer än skuggor och ljus. Först vid vecka fyra så ser valparna som en vuxen hund. Däremot så är det först i slutet av detta stadium som valpens hörsel fungerar lika bra som en vuxen hunds. När detta sker har valparna redan haft ögonen öppna i flera dagar. Som ett resultat av detta kan de även börja visa rädsla.

Stå och gå

Under denna perioden utvecklas valpens smärtreaktioner fullt. Valparna kan sitta ner redan vid två veckors ålder då frambenen är utvecklade. Vid cirka tre veckors ålder kan valpen stå upp och även vifta på svansen, däremot är detta oftast väldigt vingligt och klumpigt till en början. Det är även under denna perioden som valparna lite smått börjar leka med varandra.

Morra och skälla

Som ett resultat av viftande på svansen och att motoriken börjar sitta, så börjar även valparna att bete sig som hundar. De leker med varandra, morrar och skäller.

Tändernas utveckling och att uträtta behov

Nu behöver inte heller tiken stimulera valpen till att göra sin behov, utan valpen kan nu göra detta på egen hand. Dessutom börjar valpens hörntänder växa sig fram under denna period och det resulterar i att de kan börja lära sig att tugga mat också.

Även den associativa inlärningen sätter igång under denna perioden. Det kan vara att valpen till exempel lär sig att förknippa skrammel med mat och börjar dregla när de hör ett skrammel.

Dia

När valpen är fyra veckor är det inte längre tiken som tar initiativ till att valpen diar, nu tar alltså valpen själv initiativ till det. Det är under den här perioden som det oftast uppstår konflikter mellan tiken och valparna. Tiken vill så fort som möjligt avvänja valpen från att dia, då detta kräver otroligt mycket energi från tikens sida. Medans valparna i stället vill dia så mycket som möjligt och så länge de bara kan.

Socialiseringsperioden

Valpens viktigaste period i livet och för utvecklingen är socialiseringsperioden och denna sker i vecka 4-12. När valpen hunnit bli fyra veckor gammal är den otroligt nyfiken, mottaglig och lägger det mesta på minnet. Det är under socialiseringsperioden som individen i den lilla kroppen skapas och blir unik. Som ägare är det viktigt att du i den här perioden miljötränar valparna.

Redan från 5-6 veckors ålder är det viktigt att du låter valpen träffa andra och många människor. Detta därför att inte råka riskera att valpen blir svårhanterlig eller inte på egen hand vågar söka kontakt med andra individer. Ett resultat av för lite socialisering kan leda till att du får det svårt vid träning av valpen eller till exempel vid veterinärbesök. Under den här perioden är det uppfödaren som bär det stora ansvaret, då valparna inte flyttat hem till sina nya familjer förrän vid åtta veckors åldern.

Valpens sociala signaler

Till skillnad från när valpen är 0-2 veckor så är de nu vakna hälften av tiden. Förutom att de nu vågar sig ut och beger sig på upptäcktsfärder, leker de dessutom mycket med varandra och detta väldigt intensivt. Dessutom är det även nu man brukar få erfara de hemska små vassa valptänderna. Inte nog med att valparna utforskar sig fram genom sin omgivning med hjälp av tänderna. Nu passar de även på att se hur hårt eller mycket de kan bita sina syskon innan de skriker eller säger ifrån. Valpens skrik i dessa situationer beror inte bara på att det gör ont, de är överlag lite överdramatiska i denna åldern.

Under den här perioden lär sig även valparna de sociala signalerna, detta resulterar i att valparna helt enkelt lär sig hur de ska umgås med varandra.

Fast föda och avvänjning från mamma

Det är under den här perioden som tiken börjar lämna sina valpar under längre perioder. Tiken gör detta på grund av att hon nu börjar tycka att valparna är otroligt jobbiga. Man brukar vanligtvis uppleva att denna processen går lugnt till, däremot kan det gå trögare och tiken måste då bli irriterad och säga till valparna om de är för påstridiga. I den här situationen spelar uppfödaren också en stor roll då denna kan hjälpa tiken att få andrum och tid för sig själv! Vilket vanligtvis andra hundar hade hjälpt till med om dessa istället levde i det fria.

När valpen blivit så gammal som 5-6 veckor så säger man att de nästan äter som en vuxen hund. Skillnaden är dock att dem inte kan tugga alldeles för hård mat. Därför är det vanligt att man under denna perioden blötlägger valpens mat för att göra den mer lätt tuggad.

Valpen börjar även försvara mat och föremål vid denna åldern. Här börjar även valpens rangordning att visa sig. Valpen kan morra till eller lägga tassen för mat eller föremål de vaktar över. Det är även vanligt att valpen börjar skaka leksaker nu, precis som vuxna hundar skakar sina byten.

När valpen flyttar till sin nya familj

När valpen hunnit blivit åtta veckor, ibland närmare nio veckor är det dags att flytta ifrån sina syskon, tiken och uppfödaren. Detta för att nu bli ett med sin nya familj. 8-9 veckor är den perfekta åldern för en valp att placeras i ett nytt hem. För att valpen ska må så bra som möjligt och för att det ska gå så bra som möjligt, gäller det att den nya familjen fortsätter med den miljöträningen valpen redan fått och är van vid. Valpen är trots allt präglad av sina syskon, tiken och uppfödaren.

Varför en valp inte bör flytta från sin mamma och syskon innan åtta veckors ålder är för att valpen inte hunnit blivit tillräckligt präglad. Ett resultat av en för tidig flytt kan bli att valpen inte vet hur den till hundra procent ska samspela med andra hundar.

Miljöträningen hos den nya familjen

Om du ska lägga krut på träningen så är det när valpen är mellan 8-12 veckor. Det är under dessa veckor som valpen lägger absolut mest på minnet och nu bygger upp den minnesbank som kommer att bestå. Därför är det även extremt viktigt att du som ägare nu ser till att ge valpen en trygg och stabil miljö. Eftersom de nu skapar de bestående minnesbilderna är det viktigt att inte utsätta valpen för stress eller göra något som valpen blir rädd av. Det kommer då resultera i fortsatt rädsla för vissa situationer eller personer.

Se till att valpen får träffa många andra människor och djur, men då under lugna och trygga förhållanden. Du som ägare till valpen spelar den största och viktigaste rollen och du ska kunna leverera en trygghet och stabil närhet till valpen.

Juvenila perioden/unghundsstadiet

Från 12 veckor och fram till 7 månaders ålder går valpen in i den juvenila perioden. Man kallar även detta för unghundsstadiet. Det är inte bara mentalt valpen växer under denna perioden, utan även kroppsligt. Ur denna perioden växer en vuxen hund fram, men en egen och unik personlighet.

Självklart är miljöträningen fortsatt viktig under denna perioden. Dock är det betydligt mer tidskrävande och jobbig. Detta tack vare att valpen utvecklar en större rädsla och tappar lusten att söka kontakter i samma takt som tidigare. Det är under denna perioden alltså otroligt viktigt att stärka hunden, sätta tydliga regler och träna inlärning. Inlärningsträning kan vara att du lär valpen att sitta, komma till dig eller stanna på kommando. Det är även under denna perioden som det är bra att komma igång med ensamträningen och detta under kortare stunder.

Tips vid ensamträning

Det är otroligt viktigt att du ensamtränar din valp och att du börjar med det i tid. Annars riskerar du att hunden i framtiden inte alls klarar av att vara själv. Hundar är flockdjur och det kan vara tufft och tidskrävande att ensamträna.

Börja inte ensamträna förrän valpen känner sig trygg hemma. Innan du börjar med att lämna valpen ensam hemma, kan du träna den i att vara ensam i ett annat rum och i början under mycket korta stunder. Det är viktigt att valpen under denna träningen kan se dig, du kan enkelt dela av rummet med till exempel en grind eller ett kompostgaller. Valpen kan då se dig men inte gå efter dig. Kom ihåg att inte bry dig om valpen om den börjar gnälla under träningen.

I denna åldern leker valpen nu mer än hälften av sin vakna tid. Som ett resultat av detta lär valpen sig sina starka sidor och sina svaga sidor, tack vare att de tränar muskler och sinnen genom leken. Som ägare till en valp i den här åldern är det viktigt att du tar dig ner på golvet och leker med valpen. Inte bara för att stärka valpens sinnen utan för att även förstärka din och valpens band till varandra.

När valpen blivit lite äldre och träningen ovanför fungerar kan du börja med att lämna denna helt under korta stunder. Börja med att ställa dig utanför dörren och öka det sedan till att slänga sopor och för att sedan kanske åka iväg och handla. Till slut kommer din hund att klara av att vara ensam i 4-5 timmar åt gången.

Den svenska lagen säger att man får lämna en hund själv i max sex timmar!

Halv könsmognad

Både hanarna och honornas testosteronhalt ökar under perioden 13-16 veckor. Detta kallar man för halv könsmognad och det resulterar i att valparna försöker att finna sin plats bland andra människor, samt hundar.

Jaktintresset

Hos valpen ökar jaktintresset när den kommer upp till en ålder på cirka fem månader. Du märker det genom att valpen ute på promenader följer vissa dofter och spår. Det är vid den här åldern som tålamodet hos djurägaren kan sättas på prov. Det är vanligt att man upplever att valpen inte alls lyssnar eller kommer vi inkallning. Man brukar säga att valpen ser ut att vara helt i sin egen värld.

Kom ihåg att ha tålamod och bli inte arg. Din valp ignorerar inte dig, det är helt enkelt så att valpen inte hör dig då den är så fokuserad på allt annat.

Rumsrenhet

Man brukar säga att en valp runt sex månaders ålder vanligtvis är rumsren. Som ägare har du då lärt dig att tolka valpens signaler, alltså när den behöver gå ut. Valpen kan vid denna åldern hålla sig längre och det är inte helt ovanligt att den lärt sig signalera att den behöver uträtta sina behov.

Vissa hundar visar inte alls att de behöver, medans andra kanske sätter sig innanför dörren eller piper till.

Tänderna

Akta dig för valptänderna, för valpen kommer troligtvis att bita dig mellan varven. Var noggrann med att visa för valpen vad den får bita i och vad den inte får bita i. Biter valpen dig i händerna kan du ge valpen en leksak att bita i, för att visa hunden att den inte får bita i dina händer utan på leksaken. Som ägare kan du även resa på dig och gå därifrån för att signalera att det inte är okej att bita i händerna.

Utbyte av valptänder

När valpen är mellan 16-20 veckor gamla så lossnar de hemskt vassa valptänderna äntligen. Nu ersätts dem istället av permanenta tänder som dessutom är betydligt mycket kraftigare. Vissa valpar är besvärade av tandbytet och det brukar visa sig på så sätt att valpen biter i allt den kommer åt. Vissa valpar besväras inte alls av det. Vanligtvis så sväljer valparna mjölktänderna och det är helt ofarligt.

Som ägare kan du hålla koll i valpens mun så att alla mjölktänder verkligen lossnar. Om du upptäcker att mjölktänder inte lossnar, behöver du kontakta en veterinär då dessa kan behöva opereras bort. För att bettet ska bli ordentligt behöver mjölktänderna lossna.

För undvika att hunden får problem med tänderna i framtiden är det bra att borsta hundens tänder. Sätt igång med tandborstningen vid tidig ålder, då den är som mest mottaglig för ett enklare underhåll i framtiden.

Spökåldern

När valpen är mellan fem och sju månader gammal så kommer den in i en period som vi kallar för spökåldern. Nu kan hunden helt plötsligt bli rädd för saker den inte alls har varit rädd för innan. Den kanske blir rädd för en soptunna, bilar, cyklar, skuggor eller andra saker som fladdrar och har sig. Detta ger sig uttryck genom att hunden kanske smyger omkring, skäller, morrar eller helt enkelt vägrar att gå på grund av rädslan och misstänksamheten.

Som ägare kan det vara svårt att veta hur du ska göra i dem här situationerna. Det absolut viktigaste är att inte tvinga in hunden i situationerna som de upplever som farliga. Du ska inte heller bli arg eller kanske skratta för att det ser så roligt ut när hunden står och är rädd för soppåsen där i hallen. Var istället helt neutral, fortsätt som om inget har hänt. Börjar du avleda eller på något sätt locka iväg hunden från “faran” den upplever, uppmuntrar och bekräftar du det hunden känner. Ett resultat av det kan bli att hunden fortsatt kommer att vara rädd i dem situationerna eller för föremålen. Det kan även vara nyttigt att du fortsätter att passera platser eller föremål ett par veckor efter händelsen för att avdramatisera det hela för hunden.

Tonårsperioden

Under tonårsperioden som sker under månad 7-18 händer det otroligt mycket. Nu kommer valpen in i den fysiska könsmognaden och detta är något vi vanligtvis kallar för trotsåldern. Mellan månad sju och nio blir hunden som sagt fysisk könsmogen. Den fysiska könsmognaden innebär att tiken börjar löpa och hanhundarna revirmarkerar med sitt urin överallt.

Tack vare detta blir hormonnivåerna ojämna och det skapar ett typ av kaos i hunden hjärna. Precis som när jaktintresset framträder upplever man som ägare oftast även här att hunden slutar lyssna.

Under denna perioden som vi då kallar för trotsåldern är det vanligt att hunden kanske tappar förmågan att utföra saker som den inte alls haft problem med förut. Hunden kan även uppvisa ett aggressivt beteende mot andra hundar och upplevas misstänksamma. Det är inte heller helt ovanligt att hundens intresse för att leka minskar.

Kom ihåg att du vid denna perioden drar en stor fördel om du tidigare lärt hunden skillnaderna mellan just sociala krav, aktiviteter, regler och inlärning. För under den här perioden är hunden inte alls lika mottaglig för just inlärning.

Vad gäller vid parning?

I Sverige behöver en tik vara minst 18 månader för att får paras. Detta på grund av att en hund helt enkelt inte är fullt mentalt mogen innan dess.

Fortsätta med inlärningen

När valpen kommer upp i åldern 10-17 månader har det äntligen lugnat ner sig för den på det hormonella planet. Nu ska du som ägare tillsammans med din hund lägga all krut och energi på inlärningen igen.

Känner du att du behöver hjälp, samt vill se andra i deras inlärningsprocess är det ett gott tips att anmäla dig och din hund till olika hundkurser som erbjuds i alla kommuner.

När ska jag byta foder?

Att gå från valpfoder till vuxenfoder gör du när hunden är fullvuxen. Detta skiljer sig beroende på om hunden är liten eller stor. Småhundar kan anses vara fullvuxna redan vid 8-9 månaders ålder. Medans de allra största raserna kanske inte räknas som fullvuxna förrän vid 18-24 månaders ålder. Det enklaste är att du kollar med uppfödaren vad denne rekommenderar.

Glöm inte bort 1-års vaccineringarna

När din hund har hunnit bli ett år ska du ta den till veterinären för att fylla på med nödvändiga vacciner. Dessa är vanligtvis mot valpsjukan, hepatit och parvovirus. Efter det vaccinerar du sedan hunden en gång per år, och du som ägare får ett vaccinationskort som du tar med till veterinären vid varje vaccination. Där fyller veterinären i vilken typ av vaccin hunden har fått och när.

Psykisk könsmognad och pubertet

Man kan inte säkert säga när den psykiska könsmognaden och puberteten slår till, då detta är olika från ras till ras. Dock säger man att det brukar ske någon gång mellan att hunden är 17 till 22 månader gammal. Inte förrän hunden sedan är tre år går den ur denna perioden. Det är inte helt ovanligt att hundar är lika utsatta för hormoner som vi människor under könsmognaden och puberteten.

Tvåårs-trotsen

Det är under den här perioden man brukar säga att hunden kommer in i tvåårs-trotsen och man brukar säga att den här perioden nästan är värst av alla. Hunden kan börja ifrågasätta sin ledare och regler. En del konstiga beteenden kan uppstå eller att hunden uppvisar aggressivitet och då främst mot andra hundar. Dessutom verkar hundarna i den här åldern ha en energi som aldrig tar slut, hur mycket du som ägare ändå försöker.

Mental aktivering

Försök att aktivera hunden så mycket du kan och då gärna mentalt, detta för att effektivt trötta ut den genom att den får använda sig mer av hjärnan. Fortsätt att vara tydlig med vilka regler som gäller, håll kvar vid gamla vanor för att sätta tydliga gränser och försöka bryta ett oönskat beteende. Så fort hunden fyllt tre år kan det vara svårt att få till tydliga regler och roller, var noggrann från början.

Den vuxna hunden

Vanligtvis blir hunden vuxen vid 2,5-3 års ålder. Det kan skilja sig från hund till hund när exakt det sker. Här får du ett tydligt resultat av den träning ni kört med. Vilka regler ni har satt, vilken struktur ni byggt upp. Allt det du tillsammans med hunden lärt denna under hela uppväxten blir till slut resultatet av den färdiga hund du ser i åldern 2,5-3 år. Som ägare har du nu haft nästan tre år på dig att forma den lilla eller för den delen, stora individ som du har framför dig.

Självklart så lever hunden vidare mycket längre efter detta. Men här beskriver man inte längre hundens olika livsfaser. Det är inte heller ovanligt att du som hundägare ser och tycker att din hund blir klokare och klokare med åldern. Precis som för oss människor blir även hunden mer erfaren med åren.

Men det absolut viktigaste av allt, framför dig har du din kära familjemedlem och bästa vän!

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*